Parta martinských rybárov

www.srzmartin.sk

Lovné revíry v Martine

číslo revíru

názov

charakter

účel

3-0660-1-1

Derivačný kanál Váhu (Martin) - 3-0660-1-1

kaprová

lovný revír

3-1980-1-1

Lipovecká jama (Martin) - 3-1980-1-1

kaprová

lovný revír

3-2590-1-1

OR Biele Brehy (Martin) - 3-2590-1-1

kaprová

lovný revír

3-2690-1-1

OR Ratkovo (Martin) - 3-2690-1-1

kaprová

lovný revír

3-3390-1-1

Rybník Ďanová (Martin) - 3-3390-1-1

kaprová

lovný revír

3-4090-1-1

Štrkovisko Chrenkova pláň (Martin) - 3-4090-1-1

kaprová

lovný revír

3-4120-1-1

Štrkovisko Explózia (Martin) - 3-4120-1-1

kaprová

lovný revír

3-4150-1-1

Štrkovisko Lipovec (Martin) - 3-4150-1-1

kaprová

lovný revír

3-4220-1-1

Štrkovisko Sučany (Martin) - 3-4220-1-1

kaprová

lovný revír

3-4240-1-1

Štrkovisko Turiansky most (Martin) - 3-4240-1-1

kaprová

lovný revír

3-5970-1-1

VN Za Ráztokou (Martin) - 3-5970-1-1

kaprová

lovný revír

3-4670-2-1

Váh č.17 (Martin) - 3-4670-2-1

kaprová s výskytom hlavátky

lovný revír

 

 Lososovo-pstruhové revíry

číslo revíru

názov

charakter

účel

3-0130-4-1

Biely potok (Martin) (Martin) - 3-0130-4-1

lososovo-pstruhová

lovný revír

3-0190-4-1

Blatnický potok (Martin) - 3-0190-4-1

lososovo-pstruhová

lovný revír

3-0410-4-1

Bystrička (Martin) (Martin) - 3-0410-4-1

lososovo-pstruhová

lovný revír

3-1510-4-1

Kantorský potok (Martin) - 3-1510-4-1

lososovo-pstruhová

lovný revír

3-2410-4-1

Necpalský potok (Martin) - 3-2410-4-1

lososovo-pstruhová

lovný revír

3-2860-4-1

Pivovarský potok (Martin) - 3-2860-4-1

lososovo-pstruhová

lovný revír

3-3720-4-1

Sklabinský potok (Martin) - 3-3720-4-1

lososovo-pstruhová

lovný revír

3-3930-4-1

Studenec (Martin) (Martin) - 3-3930-4-1

lososovo-pstruhová

lovný revír

3-4270-4-1

Šútovský potok č. 1 (Martin) - 3-4270-4-1

lososovo-pstruhová

lovný revír

3-4770-4-1

Valčiansky potok (Martin) - 3-4770-4-1

lososovo-pstruhová

lovný revír

3-6030-4-1

Vríca (Martin) - 3-6030-4-1

lososovo-pstruhová

lovný revír

3-6120-4-1

Zázrivá (Martin) - 3-6120-4-1

lososovo-pstruhová

lovný revír

3-0990-4-2

Hoskora (Martin) - 3-0990-4-2

lososovo-pstruhová

chovný revír

3-3790-4-2

Sloviansky (Martin) - 3-3790-4-2

lososovo-pstruhová

chovný revír

3-4440-4-2

Turiec č. 1 (Martin) - prítoky (Martin) - 3-4440-4-2

lososovo-pstruhová

chovný revír

3-4660-4-2

Váh č.16 a 17 - prítoky (Martin) - 3-4660-4-2

lososovo-pstruhová

chovný revír

3-4810-4-2

Vedžer (Martin) - 3-4810-4-2

lososovo-pstruhová

chovný revír

3-6110-4-2

Zápotočie (Martin) - 3-6110-4-2

lososovo-pstruhová

chovný revír

Lososovo-lipňové revíry

číslo revíru

názov

charakter

účel

3-4430-6-1

Turiec č. 1 (Martin) (Martin) - 3-4430-6-1

lososovo-lipňová s výskytom hlavátky

lovný revír

3-4650-6-1

Váh č.16 (Martin) - 3-4650-6-1

lososovo-lipňová s výskytom hlavátky

zdroj:  http://www.srzmt.sk/