Parta martinských rybárov

www.srzmartin.sk

Najmenšie lovné miery rýb

Druh
Lovná dĺžka
(cm)
Čas individuálnej ochrany rýb
Celoročne chránené druhy rýb
Druhy rýb bez času individuálnej ochrany
Boleň dravý
40
od 15. 3. do 31.5.
blatniak tmavý
belička európska
Hlavátka podunajská
70
od 1.1. do 31.10.
býčko rúrkonosý
červenica ostrobruchá
Jalec hlavatý
20
lov povolený po celý rok
čík európsky
býčko čiernoústy
Jalec maloústy
20
od 15.3. do 31. 5.
hrebenačka pásavá
býčko hlavatý
Jalec tmavý
20
od 15.3. do 31. 5.
hrebenačka vysoká
hrebenačka fŕkaná
Jeseter malý
45
od 15.3. do 31. 5.
hrúz fúzatý
hrúz bieloplutvý
Kapor rybničný
40
od 15. 3. do 31.5.
hrúz Kesslerov
hrúz škvrnitý
Lieň sliznatý
25
od 15. 3. do 31.5.
jeseter ruský
hrúzovec sieťovaný
Lipeň tymianový
27
od 1.1. do 31. 5.
kapor sazan
karas striebristý
Mieň sladkovodný
35
od 1.1. do 15.3.
karas zlatistý
ostračka veľkoústa
Mrena severná
40
od 15.3. do 15.6.
kolok veľký
ostriež zelenkavý
Mrena škvrnitá
25
od 15.3. do 31. 5.
kolok vretenovitý
ovsienka striebristá
Nosáľ sťahovavý
25
od 15. 3. do 31.5.
ploska pásavá
čerebľa pestrá
Pleskáč siný
20
od 15.3. do 31. 5.
plotica lesklá
pleskáč zelenkavý
Pleskáč tuponosý
20
od 15.3. do 31. 5.
plotica perleťová
plotica červenooká
Pleskáč vysoký
30
od 15.3. do 31. 5.
pĺž vrchovský
pĺž severný
Podustva severná
30
od 15. 3. do 31.5.
pĺž severný
slíž severný
Pstruh dúhový
25
od 1.1. do 15. 4.
šabľa krivočiara
slnečnica pestrá
Pstruh jazerný
45
od 1.9. do 15. 4.
lopatka dúhová
sumček hnedý
Pstruh potočný
25
od 1.9. do 15. 4.
Denné doby lovu na vodách kaprových
Sivoň potočný
25
od 1.1. do 15.4.
Január, Február
od 07,00 do 17,00
Sumec veľký
70
od 15.3 do 15.6.
Marec, Apríl
od 05,00 do 21,00
Šťuka severná
60
od 1.1. do 15.6.
Máj, Jún, Október
od 04,00 do 24,00
Zubáč veľkoústy
50
od 15.3. do 15. 6.
Júl, August, September
od 00,00 do 24,00
Zubáč volžský
35
od 15.3. do 15.6.
November, December
od 07,00 do 20,00
Amur biely
60
lov povolený po celý rok
Denné doby lovu na vodách lipňových
Sih maréna
25
od 1.9. do 31.12.
Jún, Júl, August
od 04,00 do 22,00
Sih peleď
25
od 1.9. do 31.12.
September, Október
od 05,00 do 21,00
Tolstolobik
45
lov povolený po celý rok
November, December
od 07,00 do 19,00
Úhor európsky
45
od 1.9. do 30.11.
Denné doby lovu na vodách pstruhových
Hlaváč bieloplutvý
 
od 15.3. do 31.5.
Apríl, September 
od 06.00 do 19.00 h
Hlaváč pásoplutvý
 
od 15.3. do 31.5.
Máj, August 
od 05.00 do 21.00 h
Jún, Júl 
od 04.00 do 22.00 h