Parta martinských rybárov

www.srzmartin.sk

A.R.E.S.

A.R.E.S.

Rádioamatérska tiesňová služba A.R.E.S. je systém opatrení Slovenského zväzu rádioamatérov na zabezpečenie rádiového spojenia rádioamatérskymi prostriedkami v mimoriadnych udalostiach v spolupráci s kompetentnými orgánmi a organizáciami SR. Je to rádioamatérska služba, ktorú budú poskytovať rádioamatéri vytvorením rádiovej tiesňovej siete v prospech obcí, orgánov a organizácií Slovenskej republiky na území SR, ale aj vo vzťahu k zahraničiu. Našim cieľom je vybudovať v rámci rádioamatérskej verejnosti funkčný komunikačný systém, ktorý bude schopný v prípade výpadku dočasne nahradiť prípadné zlyhanie komunikačných systémov počas mimoriadnych udalostí.