Parta martinských rybárov

www.srzmartin.sk

Výbor MsO SRZ Martin


predseda

Ing.

Horislav

Haratík

0908230590

podpredseda

Ing.

Ján

Gulas

0907726889

tajomník

 Ing.

PavelKorčok

0905789158

hospodár

Rudolf

Martiniak

0908936113

ekonóm

Ing.

Jozef

Špánik

0903807139

člen výboru - ved. sekcie RS

 IvanKmeťko0940224008

člen výboru - ved. sekcie pre športovú činnsoť

Mgr.Daniel

Hrk

0903862278

člen výboru - sekcie brig. činnosti

 

MarekPokrievka0917576814

člen výboru -sekcia pre športovú činnosť

Miroslav

Kšenžigh

0905644649

ved. hospodárskych stredísk

Rudolf

Martiniak ml.

0908936113

člen výboru za ObO 1 Martin

Milan

Lenárth

0908099834

člen výboru za ObO 1 Martin

Marián

Kuríško

0905543694

člen výboru za ObO 1 Martin

Ing.

Ján

Gulas

0907726889

člen výboru za ObO 1 Martin

Ing.

Horislav

Haratík

0908230590

člen výboru za ObO 5 Sučany

Peter

Lauček

0907427303

člen výboru za ObO 4 Turany

Pavol

Brxsa

0904562905

člen výboru za ObO 2 Vrútky

Peter

VALKO

0903268634

člen výboru za ObO 2 Vrútky

Tibor

Šonkol

0905285322

člen výboru za ObO 3 Príbovce

Pavol

Barka

0908438734

člen výboru za ObO 2 Vrútky

 Adam

Bali

 0904676337

člen výboru - sekcie brig. činnosti RóbertPetruš0910337541
zdroj: http://www.srzmt.sk/